Organisk efterårsgødning

Beregnet til anvendelse i grøntsags-, urte-, bær-, frugt- og rodfrugthaven, er også velegnet til gødskning af prydhaven. Gødningen har langvarig og mild virkning, giver planterne de nødvendige mikronæringsstoffer i bred udstrækning, aktiverer muldfaunaen, forbedrer muldens struktur og øger næringsstoffernes koncentration i mulden. Indeholder udelukkende organisk kvælstof, som mikroorganismerne i mulden nedbryder gradvis. Næringsstofferne optages af mulden og bliver ikke vasket ud af det øverste jordlag med efterårets regn. Efterårsgødskning bedrer planternes modstandskraft mod sygdomme og hjælper dem til bedre at tåle det svingende vintervejr.

Med lavt klorindhold.

NPK: 6-6-10 (+4MgO)

Forbrugsnorm

0-100 g/m2

Egnet til anvendelse i økologisk landbrug.