Organisk tomatgødning

Gødning til gødskning af forskellige tomatsorter. Gødskning giver tomaterne en bedre vækst, det høje kaliumindhold muliggør rig blomstring, frugtsætning og højere udbytte. Yderligere bedres tomaternes smagsegenskaber, og frugterne forbliver friske i længere tid. Gødningen har langvarig mild virkning (indtil 3 måneder). Videre giver gødningen planterne nødvendige mikronæringsstoffer i bredt omfang, aktiverer muldfaunaen, forbedrer muldens struktur og øger næringsstoffernes koncentration i mulden, dermed er de gødede planter mere modstandsdygtige overfor sygdomme. Kan anvendes fra forår til efterår, men giver det bedste resultat ved anvendelse i frugtsætningsperioden.

Med lavt klorindhold.

NPK: 6-6-10(+4MgO)

Forbrugsnorm

middel 150 g/m2.

Er certificeret til økologisk landbrug hos TÜV Nord!