KONSTGÖDSEL

Dessa är syntetiska, artificiella råvaror eller naturligt förekommande mineraler som kommer från gruvdrift. Konstgödsel är mer koncentrerat och verkar snabbare än organiska gödsel. Exempel på konstgödsel: Growmore, Miracle-Gro, Phostrogen, Sulphate of Ammonia, Sulphate of Potash, Superphosphate och Tomorite. Dessa gödselmedel har en väldigt aggressiv verkan och det finns risk att rötterna eller växten bränns om man använder för strora mängder gödsel. Under denna kategori kan man hitta både snabbt och långsamt verkande konstgödslar.

Gödsel för grönsaker

Om man gödslar grönsaker med denna gödsel förbättras inte bara potatisarnas och grönsakernas kvalitet och…

Tomatgödsel

Gödsel för gödsling av tomater. Gödseln bidrar till att växterna växer, blommar, befruktas snabbare och…

Superfosfat

Detta fosfor gödsel är avsedd för gödsling av växter från vår till höst. Fosfor gör…

Höstgödsel

Strö ut gödselmedlet runt växterna. Vattna om möjligt. Vi rekommenderar att man ej överskrider angivna…

Gödsel för blomlökar

Gödselmedlet passar alla slags blomlökar som t.ex. tulpaner, påskliljor, dahlior, liljor. Gödseln bidrar till att växterna…

Rosgödsel

Tack vare gödselns speciella sammansättning blommar rosorna mer intensivt och rikligt. Gödseln innehåller mikronäringsämnen som…

Blåbärsgödsel

Passar för blåbär och andra växter som trivs i surjord. Gödseln bidrar till att växterna…

Grässgödsel

Tack vare detta gödselmedel som innehåller kväve får du en tät och tålig gräsmatta. Gödseln…

Jordgubbar och bärbuskar

Tack vare gödselns speciella sammansättning ökar skörden om denna gödsel används. Jordgubbar, bärbuskar och fruktträd…

Blomgödsel

Blommor som gödslas med denna gödsel växer snabbare, är skyddade mot sjukdomar, blommar rikligt och…

Gödsel för gurka

Gödsel för gödsling av gurkor som växer både i växthuset och utomhus. Gödseln bidrar till…

Vårgödsel

Om man gödslar grönsaker, bärbuskar och fruktträd med denna gödsel förbättras inte bara fruktens kvalitet…

Gödsel för potatis

Om man gödslar grönsaker med denna gödsel förbättras inte bara potatisarnas och grönsakernas kvalitet och…

Urea

Urea är en koncentrerad (N 46%) vattenlöslig kvävegödsel som är avsedd för gödsling av trädgårdsodling…

Kaliumsulfat

Kaliumrik gödsel passar all slags trädsgårdsodling som t.ex. potatis, lök, jordgubbe, hallon, plommon- och körsbärsträd…

Gödsel för hortensior

Speciella ämnen som gödseln innehåller gör att blommorna växer snabbare, är skyddade mot sjukdomar, blommar…

Calcinit Gödselvatten

En vattenlöslig, klorfri komplexgödsel som passar för extra gödsling av plantor, växthus- och utomhusodlade grönsaker,…

Ammoniumnitrat

Koncentrerad gödsel med kväve som lätt tas upp av växter passar alla jordtyper och grödor….

Trädgårdsgödsel

Universal trädgårdsgödsel för gödsling av olika grönsaker, blommor, fruktträd, dekorativa växter, barrträd, gräs, gurkor, potatis,…