Grässgödsel

Tack vare detta gödselmedel som innehåller kväve får du en tät och tålig gräsmatta. Gödseln innehåller mikronäringsämnen som ger gräset en starkt grön färg. Gräset bevarar sin färg och sitt vackra utseende även om gräset trampas ofta på.

Användningssätt

Gödseln ska strös jämnt över gräset. Gräset ska vattnas under torra förhållanden.

Gödselmängder

Gräsmatta och gräs – 6-7 kg/100 m2
Ängar och parker – 5-6 kg/100 m2
Stadion och idrottsplatser – 6-8 kg/100 m2