Organisk-mineralisk blåbärsgödsel

Den näringsrika organiska gödseln passar blåbärsbuskar, eftersom förutom organiskt kväve innehåller den ammoniumkväve och karbamidkväve som ökar surheten. Gödseln innehåller mikroelement, järn, nyttiga bakterier och huminsyror som är nödvändiga för blåbärsbuskar.  Huminsyror hjälper till växterna att suga upp flera mikroelement ur jorden (mangan, järn, koppar, zink) så väl som kalcium och fosfater. Växelverkan mellan mikroelement och kol i huminsyror säkerställer en mer mångsidig och frisk jordbiota, vilket i sin tur bidrar till en bättre växtutveckling och sjukdomsresistens. 

Gödseln är naturvänlig, nitrat- och klorfri

NPK: (CaMgS) 8-3-6 (+5+3+10) + järn+ bakterier +huminsyror 

Förbrukningsnorm: 80-150g/m2.